MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS MAKLUMAT

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS MAKLUMAT Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak member ikan pelayanan sesui dengan standar yang telah di tetapkan kami menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ...