Pelayanan MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan

1. Maklumat PelayananDengan ini kami berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang di tetapkan dan apabila tidak menerapkan janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang...